Анонси захистів

12.09.2013

12.30

Бойко Ю.П. (ДД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Чумак Н.А. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

13.09.2013

12.30

Форманова С.В. (ДД) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова

Завгородній С.Г. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

17.10.2013

12.30

Кашуба Н.В. (КД) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова

П’єцух О.І. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

18.10.2013

12.30

Вінтонів М. О. (ДД) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова

Мєлєкєсцева Н.В. (КД) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова

14.11.2013

12.30

Гарчева І. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Косенко А.В. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

15.11.2013

12.30

Поздняков Д.А. (КД) за спеціаліністю 10.02.04 – германські мови

Станко Д.В. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

12.12.2013

12:30

Безпалова К.В. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Моїсєєва Н.О. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

13.12.2013

12:30

Махачашвілі Р.К. (ДД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Томчаковський О.Г. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

23.01.2014

12:30

Домброван Т.І. (ДД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Гринько О.С. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

24.01.2014

12:30

Ігіна О.В. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Монастирська Ю.В. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

Румянцева О.О. (КД) за спеціальністю 10.02.04 – германські мови

_____________________________________________________

(ДД) – докторська дисертація

(КД) – кандидатська дисертація

Без коментарів.